Spoločnosť Tatra Commerce, spol. s r.o. vznikla v roku 2004 s ambíciou stať sa významným dodávateľom priemyselných produktov a technológií. Tento cieľ sa zakladateľom podarilo naplniť už v roku 2005, kedy spoločnosť do tohoto trhového segmentu uviedla málo využívaný, ale efektívny predajný a distribučný model a spoločnosť Tatra Commerce sa stala významným dodávateľom produktov ochrany pred požiarom na Slovensku.

Obľubu si získali hlavne certifikované hydrantové hadice Zyfire a to nie len na Slovensku, ale aj v Čechách a v Poľsku. Neskôr si dôveru trhu získali aj ďalšie súčasti hydrantového vybavenia ako prúdnice, hydrantové ventily, hydrantové nástavce a pod.

V roku 2006 bola produktová zostava rozšírená o hydrantové hadicové systémy španielského výrobcu Grupo de Incendios a v roku 2008 o talianske hasiace prístroje Sanal.

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia sa spoločnosť Tatra Commerce od začiatku profiluje ako distribútor a predajca orientačných ale aj profesionálnych testerov alkoholu v krvi.

Next Previous Referencie

Write a Comment